Image
Bibliothekshelden ZWB
Credit
dbv/Thomas Meyer/Ostkreuz